Viborg Tømrermester Forening VIBORG TØMRERMESTERFORENING

BYG GARANTI

Alle medlemmer af Viborg Tømrer- og Snedkermesterforening er medlem af BYG GARANTI.

BYGs medlemmer er forpligtet til at levere veludført, solidt og forsvarligt håndværksarbejde.

Forbrugere har mulighed for at indbringe klager over arbejde, udført af BYG-medlemmer, til Byggeriets Ankenævn. Byggeriets Ankenævn drives i samarbejde med Forbrugerrådet.

Der kan klages over arbejdets kvalitet (mangler) og over arbejdets pris, hvis arbejdet er udført som overslags- eller regningsarbejde.

Hvornår er der brug for BYG GARANTI
Hvis et BYG-medlem ikke er i stand til at efterleve en afgørelse fra Byggeriets Ankenævn (på grund af død, konkurs, ophør eller lignende), træder BYG GARANTI i kraft. Det samme gælder, hvis et medlem ikke vil følge en kendelse. BYG GARANTI er med andre ord en ekstra sikkerhed, når man skal have udført håndværksarbejde som privat forbruger.

BYG GARANTI dækker
Det er altid en betingelse for dækning i BYG GARANTI, at Byggeriets Ankenævn har givet klageren medhold. BYG GARANTI dækker som udgangspunkt forbrugerens tab som følge af mangler ved den håndværksmæssige udførelse, herunder mangelfuld rådgivning om udførelse og/eller produktvalg. Alle forbrugere der har fået udført et stykke arbejde af et BYG-medlem, kan få dækning fra BYG GARANTI.

Ved forbruger forståes:
Ejere af én- og tofamilieboliger og sommerhuse
Ejere af den private bolig i blandede bolig- og erhvervsejendomme, herunder stuehuse til landbrug
Lejere i én- og tofamilieboliger og sommerhuse
Lejere i udlejningsejendomme

Beløbsmæssig dækning
BYG GARANTI dækker med maksimalt kr. 100.000,00 inkl. moms pr. byggesag.

Link: Byg Garanti

Byg Garanti

Læs om foreningen

 

Byg Garantiordningen

 

Besøg vores medlemmer

 

Vores kontaktinfo

Læs om Viborg Tømrermesterforening Byg Garantiordningen Medlemmer af Viborg Tømrermesterforening Kontakt Viborg Tømrermesterforening
Viborg Tømrermesterforening er en traditionsbunden forening med formål at samle Viborgs mestre og løfte i flok. Læs mere om foreningen.   Viborg Tømrermesterforening samler med de lokale mestre med garanti for professionelt udført arbejde. Læs mere om Byg Garanti ordningen.   25 lokale håndværksmestre i Viborg og omegn er medlem af foreningen - se alle vores medlemmer og læs mere om deres fagområder.   Ønsker du at kontakte foreningen er du velkommen til at sende en mail eller kontakte formanden - du finder vores kontaktoplysninger her.