Viborg Tømrermester Forening VIBORG TØMRERMESTERFORENING

VIBORG TØMRERMESTERFORENING

Viborg Tømrer- og snedkermesterforening løfter i samlet flok, og er med til at holde traditionerne i hævd. Både de håndværksmæssig og uddannelsesmæssige herunder svendeprøven på teknisk skole.

Foreningen gør os til gode kollegaer, men alligevel er konkurrencen hård indbyrdes. Foreningens medlemmer er alle medlem af BYGs Garantiordning, som giver vores private kunder en garanti for den håndværksmæssige kvalitet samt en klagemulighed såfremt det skulle blive nødvendigt. Medlemmer af foreningen er samtidig medlem af Byggeriets Arbejdsgiverforening.

Er du tømrer- eller snedkermester i Viborg og omegn og ønsker at blive medlem af foreningen, er du altid velkommen til at kontakte formanden - se under kontakt-siden.

Læs artiklen om foreningen bragt i Viborg Stifts Folkeblad den 11. juni 2010
mestre dyrker den faglige stolthed - læs artiklen

 

Læs om foreningen

 

Byg Garantiordningen

 

Besøg vores medlemmer

 

Vores kontaktinfo

Læs om Viborg Tømrermesterforening Byg Garantiordningen Medlemmer af Viborg Tømrermesterforening Kontakt Viborg Tømrermesterforening
Viborg Tømrermesterforening er en traditionsbunden forening med formål at samle Viborgs mestre og løfte i flok. Læs mere om foreningen.   Viborg Tømrermesterforening samler med de lokale mestre med garanti for professionelt udført arbejde. Læs mere om Byg Garanti ordningen.   25 lokale håndværksmestre i Viborg og omegn er medlem af foreningen - se alle vores medlemmer og læs mere om deres fagområder.   Ønsker du at kontakte foreningen er du velkommen til at sende en mail eller kontakte formanden - du finder vores kontaktoplysninger her.